FOTOGRAFÍA
Tempada: 2020
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: Fotografía

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
CUADRIMESTRAL 28/01/2020 05/05/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
ALUMNOS ALUMNOS 40,00 €
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ALUMNOS) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 60,00 €
NON UNIVERSITARIO NO UNIVERSITARIOS 70,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 45,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: MAR de 18:30 a 21:00
- Lugar: Aula 2.5
INFORMACIÓN
O obxetivo deste obradoiro é crear curiosidade e sensibilidade cara á fotografía.
Reflexionar sobre o uso e abuso da imaxe na actualidade. Cómo contar algo e cómo comunicar a través da imaxe.
Aprender a intuir e a elexir o lugar, a posición e o momento de tomar unha imaxe.
Aprender a compoñer unha imaxe.
Aprender a manexar unha cámar fotográfica.

Obradoiro de 30 horas, das que 10 serán saídas ó exterior.

Constarán tódalas clases dunha parte teórica e doutra parte práctica:

Contidos teóricos:
Análise da evolución da Imaxe ó longo da Historia e da súa capacidade pra comunicar. Historia da fotografía dende o seu comenzo ata a actualidade. 2.5 horas
Análise do feito visual e como éste se relaciona con outras disciplinas fotográficas: cine, vídeo, pintura. Cómo compoñer unha imaxe. 2.5 horas
Aprendizaxe do manexo dunha cámara fotográfica en diferentes soportes: teléfono móbil, cámara compacta e cámara de obxetivos intercambiables. 2.5 horas
Aprendizaxe dos diferentes estilos fotográficos: reportaxe, paisaxe, retrato, interiores, nocturna. 2.5 horas
Aprendizaxe do fluxo de traballo na fotografía. Da toma da imaxe á impresión. Revelado dixital. 2.5 horas

Contidos prácticos:
Aprender a manexar os parámetros dunha cámara de fotos: Diafragma, Obturador, Sensibilidade, Balance de brancos, Compensación da exposición, medición da luz, Enfoque.

O alumnado da UDC terá dereito ao recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación (Resolución reitoral do 03/12/2019).

FOTOS