INTERPRETACIÓN - INICIACIÓN Ó TEATRO
Tempada: 2020
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Teatro
Tipo: Iniciación á interpretación

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ANUAL 29/01/2020 13/05/2020
ANUAL 29/01/2020 13/05/2020
ÜNICO 29/01/2020 13/05/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
ALUMNOS ALUMNOS 40,00 €
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ALUMNOS) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 60,00 €
NON UNIVERSITARIO NO UNIVERSITARIOS 70,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 45,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: MIE de 19:00 a 21:00
- Lugar: Aula 2.6
INFORMACIÓN
Curso práctico dirixido especialmente a persoas que se inician na interpretación teatral ou teñen pouca experiencia. Traballo de corpo, voz, dinámicas de grupo, construción de personaxes e abordaxe de textos

O alumnado da UDC terá dereito ao recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación (Resolución reitoral do 03/12/2019).