INICIACIÓN Á DANZA CONTEMPORÁNEA
Tempada: 2020
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Danza
Tipo: Iniciación á danza contemporánea

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
ÚNICO 29/01/2020 04/05/2020
Nome Usuarios Abonos Importe
ALUMNOS ALUMNOS 40,00 €
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ALUMNOS) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 60,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 45,00 €
PUBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 70,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: LUN,MIE de 20:00 a 21:30
- Lugar: Aula de danza
INFORMACIÓN
O alumnado da UDC terá dereito ao recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación (Resolución reitoral do 03/12/2019).