INTERPRETACIÓN/INICIACIÓN AO TEATRO
Tempada: 2020
Campus: Cultura - Campus Ferrol

Bloque: Teatro
Tipo: Iniciación á interpretación

Instalacións onde se imparte:
PERIODOS DE REALIZACIÓN
Periodo Inicio: Fin:
CUADRIMESTRE 1 02/10/2019 18/12/2019
Nome Usuarios Abonos Importe
ALUMNOS ALUMNOS 40,00 €
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ALUMNOS) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 60,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 45,00 €
PUBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 70,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: MIE de 17:00 a 19:00
- Lugar: Aula multiusos 1
INFORMACIÓN
Obxectivos

Xerais:
-Introducir a actividade teatral no campus de Esteiro
-Revelar o teatro como ferramente para o desenvolvemento comunitario do campus

Específicos:
-Coñecer os procedementos psicofísicos da técnica actoral
-Iniciar ao alumnado no emprego dos seus propios recursos expresivos
-Capacitar ao alumnado dos procesos internos da actuación
-Relacionar os mecanismos internos e externos no traballo da interpretación
-Potenciar o sentido da verdade escénica
-Deselvolver a capacidade de enfrontar unha escena sen apoio de textos
-Introducir os principios de acción en conflito
-Activar a enerxía creativa dentro dos parámetros da estructura dramática
-Integrar os diferentes contidos teóricos cos prácticos
-Comprender e valorar o sentido ético da actuación e a disciplina actoral

Impartido por “Fran Nogueira”, grao da Escola Superior de Arte Dramática de Vigo, actor.