THE FIVE SENSES. OS CINCO SENTIDOS
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus Ferrol

Bloque: Verán Cultural
Tipo:

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
Campamento verán membros comunidade universitaria con comedor FAMILIARES 200,00 €
Campamento verán membros comunidade universitaria sen comedor FAMILIARES 140,00 €
Campamento verán público xeral con comedor NO UNIVERSITARIOS 220,00 €
Campamento verán público xeral sen comedor NO UNIVERSITARIOS 160,00 €
1ª QUINCENA:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE,VIE de 8:30 a 14:45
- Lugar: Campus de Esteiro. Centro Cultural Universitario
2ª QUINCENA:  
- Horarios: LUN,MAR,MIE,JUE,VIE de 8:30 a 14:45
- Lugar: Campus de Esteiro. Centro Cultural Universitario
INFORMACIÓN
Feel! – Smell! – Hear! – Taste! – See! = Sinte! – Ule! - Oe! - Proba! – Mira!

Assembly: Stories, audiovisual resources, plays and a touch of French

Asamblea: obras de teatro polos aventureiros, contos, trucos de maxia polos exploradores e un toque de francés

Language input: English content: stories, games, audio resources, theatre, crafts and music.

Contido de inglés: contos, xogos, recursos audiovisuais, teatro, manualidades e música

Workshops - Obradoiros

1. Science 1. Ciencia

2. Keep Moving 2. Seguimos movéndonos

3. Chill Out 3. Relaxarse

4. Explore the campus 4. Explorar o campus

We will activate our senses with Art, Music, Science and Sports.

Activaremos os nosos sentidos coa arte, a música, as ciencias e os deportes.

IMPORTANTE: A quenda de matrícula para as persoas que non forman parte da comunidade universitaria, se quedan vacantes, será do 17 ao 27 de xuño.

FOTOS