INICIACIÓN Á FOTOGRAFÍA CREATIVA: EMOCIÓNS
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus Ferrol

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: Fotografía

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
ACORDO MARCO SOCIEDADE FILARMÓNICA SOCIOS FILARMÓNICA FERROLANA 55,00 €
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: JUE de 18:30 a 21:00
- Lugar: Aula -1.2
INFORMACIÓN
Obxectivos:
•Aprender os fundamentos da fotografía: composición, luz e tipos de fotografía.
•Manexo dos parámetros básicos da cámara: triángulo de exposición (velocidade, diafragma e ISO).
•Incrementar a cultura visual.
•Orientar as persoas participantes cara a unha forma de ver creativa e persoal, identificada coas emocións.
•Exposición das fotografías descatadas.

Contidos:
•Drive, a almacenaxe na nube.
•Do daguerrotipo ao sensor dixital.
•Normas compositivas.
•Triángulo de exposición.
•Manexo da luz.
•Cultura visual: fotógrafos,libros, películas, pintores, tipos de fotografía segundo o seu contido: moda, documental, retrato, xornalística, nocturna…
•Redes sociais (Flicker, Instragram, 500px, Facebook), preparación para a publicacion dunha fotografia nas redes.
•Visionar os exercicios prácticos propostos semanalmente para reforzar conceptos. Aprenderemos en común a analizar cada fotografía e a súa intencionalidade.
•Impresión das fotografías en papel como forma fundamental para apreciar a cor, a textura, o gran, a edición...


O obradoiro será impartido por Malena Suárez Carballo e José Fonticoba Fernández e terá unha duración de 30 horas lectivas.

Ao alumnado da UDC aplicaráselle o recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación na Resolución reitoral do 16/10/2017 (https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexosreconecementocreditosactividades.pdf_2063069239.pdf).

FOTOS