DANZA 2
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Danza
Tipo: Perfeccionamento á danza contemporánea

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: MAR,JUE de 20:00 a 21:30
- Lugar: Aula de danza
INFORMACIÓN
Curso avanzado en danza contemporánea.

Durante as clases profundizaremos nas diferentes técnicas corporais e de composición coreográfica da danza contemporánea, co obxectivo de afianzar o coñecemento persoal do noso propio corpo e movemento.

Dirixido a persoas con experiencia previa en danza.

Obradoiro de 30 horas de duración.

Os obxetivos:
coñecer os conceptos básicos da composición coreográfica
experimentar o traballo grupal e o contact
ter continuidade co curso de Danza 1
crear material coreográfico propio
Os contidos:
diferentes técnicas da danza contemporánea e a suas metodoloxías- composición coreográfica e posta en escena
contact e improvisación


FOTOS