TAMPOGRAFÍA E ESTAMPACIÓN CREATIVA
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: Arte

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: JUE de 16:30 a 19:00
- Lugar: Aula 2.2
INFORMACIÓN
O obxetivo deste obradoiro é aprendelas diferentes técnicas de estampación, demostrando os coñecementos aprendidos coa realización de dous proxectos, nos cales deberemos utilizar as técnicas aprendidas.

Obradoiro de 30 horas.

Neste obradoiro adentrarémonos no mundo da estampación creativa.
Partiremos de procesos manuais como o carvado de selos e a experimentación coas texturas ata chegar ós procesos fotosensíbeis.
Aprenderemos cómo realizar matrices coas que posteriormente crearemos estampados sobre papel, tela e outras superficies.

Contidos.
Introduciópn á estampación.
Ferramentas de carvado.
Tintas e soportes.
Técnicas de carvado e estampación.
Creación de texturas.
Materiais de uso cotidiano pra estampación creativa.
Creación de patróns de estampado.
Materiais fotosensíbeis.
Tempos de insolado e preparación das planchas de fotograbado.
Técnicas pra realización de fotolitos manuais e dixitais.
Tipos de aplicacións gráficas.
Limpeza e mantemento dos selos e materiais.

FOTOS