CREACIÓN,EDICIÓN E AUTOEDICIÓN
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: CREACIÓN LITERARIA

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: JUE de 17:30 a 19:30
- Lugar: Aula circular
INFORMACIÓN
O obxetivo deste obradoiro é adquirir un coñecemento teórico e práctico sufieciente para iniciarse nas técnicas de escritura literaria ou comezar un proxecto literario.
Polo cal calquer persoa poderá iniciar ou mellorar o seu proxecto literario, ou entrar en contacto e practicar as técnicas relativas á escritura literaria (Teoría literaria, Estilística, Teoría das paixóns, etc.)
Neste segundo cuadrimestre faremos especial referencia aos recursos editoriais actuais (papel e dixital) así como ás posibilidades de promoción e publicitación das obras (con comentario de casos de éxito).

Obradoiro de 30 horas.

Poderase simplemente practicar técnicas até sentir que a musa desexa falarlle ao ouvido.
Poderá comezar a escribir as súas memorias, as anécdotas da familia, os contos que oíu sempre, un libro de poemas, un diario ficcional, un ensaio sobre a súa experiencia profesional... Todo isto facendo unha panorámica das editoriais actuais, tanto en papel como en dixital, así como ás posibilidades de promoción e aos casos de éxito máis representativos.

FOTOS