LABORATORIO DE ARTE URBANA
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: Arte

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
INFORMACIÓN
Este obradoiro achegaranos ás moitas técnicas e disciplinas da arte urbana e a experimentar con cada unha delas.
A arte urbana é unha disciplina creativa con infinidade de formas, técnicas e formulacións, onde a liberdade é o factor común e onde se poden desenvolver proxectos colectivos e individuais no espazo público.
O LAU2019 é un obradoiro de iniciación e aprendizaxe colectiva, onde nos achegaremos a moi diversas disciplinas como o post-grafitti, o poster-art, as plantillas e as pegatinas.
Non é preciso ter experiencia previa.

Obradoiro de 30 horas.

Consta de 10 sesións:
1.- Qué é isto da arte urbana? Dos TAGs á arte contextual.
2.- Adheridas... as pegatinas como material de iniciación.
3.- Hackear a cidade: a contrapublicidade como técnica artística.
4 e 5.- A peza artística na era da reproducibilidade: cartaces.
6 e 7.- A peza artística na era da reproducibilidade: plantillas.
8 e 9.- Das latas de sprai ás instalacións: as tres dimensións como parte da creación.
10.- Vandalismo ou arte contextual? A arte urbana como ferramenta de transformación social.

FOTOS