DES(LIT)ERAR
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus Ferrol

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: Clube Lectura

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
ACORDO MARCO SOCIEDADE FILARMÓNICA SOCIOS FILARMÓNICA FERROLANA 55,00 €
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
INFORMACIÓN
Preténdese que o alumnado coñeza o estado actual da narrativa, tanto escrita como ilustrada. Valorar o seu uso e importancia na era da imaxe, a través do xogo e da sorpresa. Experimentar con técnicas e procesos, como investigacion persoal. Adquirindo dinámicas e ferramentas que poidan axudarnos no proceso creativo para traballar de forma autonoma.

Contidos:

1. Entender o proceso creativo e coñecer as diferentes fases
2.Coñecer e valorar diferentes rituais de escritura e debuxo
3.A importancia do contorno de traballo
4.Perder o medo. Aprender a contar e construír unha historia
5.Coñecer diferentes tipos de narrativa e ilustración

O curso será impartido por Ángeles Díaz e terá unha duración de 30 horas lectivas.
O alumnado da UDC terá dereito ao recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación (Resolución reitoral do 16/10/2017).

FOTOS