CREACIÓN ARTÍSTICA PARTINDO DA POESÍA
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: Arte

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: VIE de 19:00 a 21:30
- Lugar: Aula 2.5
INFORMACIÓN
Obradoiro de pintura y otras técnicas mixtas.

Elaborarase unha exposición gráfico-pictórica con cadros de gran formato realizados no obradoiro e un libro de artista con imaxes inspiradas nas obras dos poetas Eva Veiga e Miguel Anxo Fernán Vello, titulada: EXIT_ camiñando coa poesía_ ARTencontros.

Rematará acompañado dun recital da gran poetisa Eva Veiga e coa presentación dun audiovisual que recolla a totalidade desta creación artística.

“Creo que racionalizar la visión de las cosas
contenidas en una obra de arte es algo así
como querer desenmascarar a los actores
de un drama”.

La República de los sueños. Bruno Schulz


Gosia Trebacz vive desde hai anos en Galicia; no noso país realízase como artista enunha dobre faceta: amosando as súas propostas aos demais en exposicións como esta e ensinando as prácticas necesarias para que outros adquiran destreza no campo da pintura. Creación e didáctica, aquí, van xuntas.

Obradoiro de 30 horas.

Ao alumnado da UDC aplicaráselle o recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación na Resolución reitoral do 16/10/2017 (https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexosreconecementocreditosactividades.pdf_2063069239.pdf).

FOTOS