A ARTE CINEMATOGRÁFICA: LINGUAXE E HISTORIA (O CINEMA MUDO E OS COMEZOS DO SONORO)
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Cinema
Tipo: Técnicas do cinema

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÜNICO:  
- Horarios: MIE de 17:00 a 19:20
- Lugar: Aula 2.3
INFORMACIÓN
O obradoiro ten como obxectivo inicial que os asistentes recoñezan os principais elementos da linguaxe do cinema a través dunha análise do plano (aspectos visuais, sonoros e temporais) e da montaxe (funcións e clases).

A continuación, e botando man do anterior, procederá a unha análise da historia da séptima arte en dous dos seus períodos fundamentais: o cinema mudo e a chegada do sonoro coa consolidación dos principais xéneros do audiovisual estadounidense (melodrama; western; musical…)

A exposición teórica irá sempre acompañada do visionado de fragmentos fílmicos.

Obradoiro de 30 horas.

Ao alumnado da UDC aplicaráselle o recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación na Resolución reitoral do 16/10/2017 (https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexosreconecementocreditosactividades.pdf_2063069239.pdf).

FOTOS