AS ENTRAÑAS DO JAZZ. AUDICIÓNS GUIADAS E COMENTADAS
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Música
Tipo: Jazz

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: MAR de 19:00 a 21:30
- Lugar: Aula 2.5
INFORMACIÓN
Obradoiro de carácter teórico e dialéctico para achegarse e afondar no Jazz, a partir de audicións baseadas en diferentes momentos da súa historia, músicos clave e variantes estilísticas, para en definitiva desfrutar mais e mellor desta música.

Impartido por Marcel Pascual Royo, músico licenciado en Pedagoxía da Percusión e Vibráfono Jazz, esta actividade está dirixida a calquera persoa interesada no basto mundo do Jazz ou simplemente que queira coñecer mellor parte da música que nos rodea desenvolvendo as súas ferramentas auditivas e de apreciación estética.

Obradoiro de 30 horas.

Ao alumnado da UDC aplicaráselle o recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación na Resolución reitoral do 16/10/2017 (https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexosreconecementocreditosactividades.pdf_2063069239.pdf).

FOTOS