DANZA 2
Tempada: 2019
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Danza
Tipo: Perfeccionamento á danza contemporánea

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: MAR,JUE de 20:00 a 21:30
- Lugar: Aula 2.4
INFORMACIÓN
Curso avanzado en danza contemporánea.

Durante as clases profundizaremos nas diferentes técnicas corporais e de composición coreográfica da danza contemporánea, co obxectivo de afianzar o coñecemento persoal do noso propio corpo e movemento.

Dirixido a persoas con experiencia previa en danza.

Obradoiro de 30 horas de duración.

Ao alumnado da UDC aplicaráselle o recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación na Resolución reitoral do 16/10/2017 (https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexosreconecementocreditosactividades.pdf_2063069239.pdf).

FOTOS