I CURSO DE VERÁN DE ANELAMENTO E MIGRACIÓN DE AVES
Tempada: 2019
Campus: Oficina de Cursos

Bloque: CURSO DE VERÁN
Tipo: CURSO DE VERÁN

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
TARIFA REDUCIDA - MODALIDADE C - 15H MÓDULO PERSOAS DESEMPREGADAS,ESTUDANTES DOUTRAS UNIVERSIDADES,ESTUDANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL,ESTUDANTES DE BACHARELATO,PENSIONISTAS,ALUMNOS,PYC,PDI,PAS,NO UNIVERSITARIOS,FAMILIARES 30,00 €
TARIFA XERAL CURSO DE VERÁN 15 h XERAL,NO UNIVERSITARIOS 50,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: VIE,SAB de 10:00 a 20:00
- Lugar: Encoro de Abegondo - Cecebre
INFORMACIÓN
Aproximación ao enlamento científico e ás exceptións normativas que o permitan.
Proporcionar un acercamento aos procesos migratorios.
Coñecer os obxectivos do anelamento.
Coñecemento práctico do anelamento como método científico.
Utilidade do anelamento á marxe dos procesos migratorios.

FOTOS