MOBILIARIO EN CARTÓN
Tempada: 2018
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: Habilidades persoais

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ESTUDANTES) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 55,00 €
ESTUDANTES ALUMNOS 35,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 40,00 €
PÚBLICO XERAL NO UNIVERSITARIOS 65,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: VIE de 18:45 a 21:15
- Lugar: Aula 2.2
INFORMACIÓN
Obradoiro con base técnica e de longa duración en que o asistente aprenderá os fundamentos da ergonomía e o deseño básico para pezas en escala real.

Ao longo do curso cada asistente porá en práctica os coñecementos impartidos para construír varias pezas de mobiliario de cartón.

Ao alumnado da UDC aplicaráselle o recoñecemento de créditos, segundo establece a normativa de aplicación na resolución reitoral do 16/10/2017 (http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Anexosreconecementocreditosactividades.pdf).

O curso terá unha duración de 30 horas lectivas

Todos os cursos contan coa colaboración da Deputación da Coruña.


FOTOS