CALIGRAFÍA E LETTERING
Tempada: 2017
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Obradoiros de creación
Tipo: Habilidades persoais

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
ALUMNOS ALUMNOS 40,00 €
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ALUMNOS) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 60,00 €
NON UNIVERSITARIO NO UNIVERSITARIOS 80,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 45,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: MAR de 19:00 a 21:00
- Lugar: Aula 2.5
INFORMACIÓN
Obxectivos:

Partindo das normas caligráficas tradicionais de diferentes tipos e varias técnicas de debuxo de letras, chegar a realizar un proxecto real aplicable a distintos ámbitos como o do deseño gráfico, manualidades, ilustración, etc.

Contidos:

Introdución á caligrafía.
Materiais e ferramentas tradicionais e modernos.
Caligrafía con “brush pen” e itálica con pincel.
Caligrafía gótica con plumilla plana tradicional e Pilot Parallel Pen.
Caligrafía xestual.
Transición da caligrafía ao lettering mediante calco.
Introdución ao lettering.
Abecedarios de tipos de letras máis comúns. romana, gótica, latín, scrpit, etc.
Técnicas de debuxo de letras.
Composición.
Ornamentación.
Nocións de conceptos tipográficos aplicables á caligrafía e lettering.
Introdución a outras técnicas (chalk lettering, rotulación tradicional...)
Transición ao mundo dixital. Vectorización de letras.

Profesor: Ernesto De Cicco Toimil.

Deseñador gráfico, artista urbano e letrista autodidacta. Todo isto suma 15 anos de adicación exclusiva ao estudo dos caracteres xa sexan debuxados (lettering e grati), escritos (caligrafía) ou dixitais (tipografía e vectorización).

Compaxina o seu traballo de deseñador gráfico coa impartición de talleres de iniciación á caligrafía moderna e o lettering.

facebook.com/Meneoner
behance.net/ernestodecicco

FOTOS