INTERPRETACIÓN TEATRAL. CURSO DE INICIACIÓN AO TEATRO
Tempada: 2017
Campus: Cultura - Campus A Coruña

Bloque: Teatro
Tipo: Iniciación á interpretación

Instalacións onde se imparte:
Nome Usuarios Abonos Importe
ALUMNOS ALUMNOS 40,00 €
COMUNIDADE UNIVERSITARIA (EXCEPTO ALUMNOS) FAMILIARES,PYC,PDI,PAS 60,00 €
NON UNIVERSITARIO NO UNIVERSITARIOS 80,00 €
PERSOAS DESEMPREGADAS OU CON DISCAPACIDADE Persoas desempregadas ou con minusvalía 45,00 €
ÚNICO:  
- Horarios: MIE de 17:00 a 20:00
- Lugar: Aula 2.4
INFORMACIÓN
Curso práctico dirixido especialmente a persoas que se inician na interpretación teatral ou teñen pouca experiencia. Traballo de corpo, voz, dinámicas de grupo, construción de personaxes e abordaxe de textos. Posibilidade de participación nos ensaios e creación dun espectáculo teatral no segundo cuadrimestre.

Imparte o curso Carlos Losada Galiñáns, autor e director teatral, director artístico de Teatro Cachuzo e Walkitalkis radioteatro. Premios Manuel María 2007 por Game over e Abrente 2008 por Augusta. Participou como axudante de dirección en montaxes de Teatro do Aquí e o Centro Dramático Galego.

FOTOS