Horario de atención ao público:
De luns a venres de 8:30 a 14:30 h
Páxina web: https://cultura.udc.es

Área de Cultura – Campus da Coruña
NORMAL, Espazo de Intervención Cultural
Campus de Riazor
15071 A Coruña
- Jorge Cordal Fustes
Teléf.: 981 167 000, ext.: 4502
Correo electrónico: info@istoenormal.org

Casa do Lagar – baixo
Campus de Elviña
15071 A Coruña
- Isabel Peña Fernández
Teléf.: 981 167 000, ext.: 1954
- bolseiras e bolseiros
Teléf.: 981 167 000, ext.: 1962
Correo electrónico: cultura.coruna@udc.es

Pavillón Deportes
Campus de Elviña
15071 A Coruña
- María Julia Seijo García
Teléf.: 981 167 000, ext.: 1909
Fax: 981 167 163, ext.: 1901
Correo electrónico: mseijo@udc.es

Área de Cultura – Campus de Ferrol
Centro Cultural Universitario
Campus de Esteiro
15403 Ferrol
- David Castro de Paz
Teléf.: 981 337 400, ext.: 3697
Fax: 981 337 417, ext.: 3622
Correo electrónico: cultura.ferrol@udc.es

Oficina de Cursos
Casa do Lagar – andar primeiro
Campus de Elviña
15071 A Coruña
- Juan Vilela Suárez
Teléf.: 981 167 000, ext.: 1963
Fax: 981 167 013, ext.: 1957
Correo electrónico: occ@udc.es